Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Dataskydd på Bytbil

Vi på Bytbil värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att kontakta annonsörer behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. När du använder Bytbil för att söka efter fordon som intresserar dig lämnar du också automatiskt ifrån dig information om dig själv på olika sätt. Till exempel när du söker på bytbil.com eller registrerar bevakningar med ditt Bytbilkonto, klickar på annonser eller på reklam på Bytbil.

Här beskriver vi:

  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
  • Hur vi använder dina personuppgifter
  • Vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till personuppgifter

Om du vill ha mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy som innehåller mer information om vår databehandling. Där kan du också läsa mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Varumärket Bytbil ägs av Blocket AB (“Blocket”), som är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Blocket är en del av Schibsted, ett bolag med många olika verksamheter som erbjuder digitala tjänster och produkter till konsumenter. I Schibsted ingår bland annat Aftonbladet, Prisjakt och TV.nu, Lendo och Svenska Dagbladet. Här kan du läsa mer om Schibsted. Schibsted ansvarar för den mesta av den reklam som syns på Bytbil och tillhandahåller den inloggningslösning som Bytbil använder. Schibsted är därför ansvarig för den personuppgiftsbehandling som rör reklam och inloggning på Bytbil.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i olika kategorier utifrån hur de samlas in, läs mer här.

Vad är lokal lagring av data och cookies, och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. Lokal lagring av data kan till exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat, vilken webbläsare du använder och vilka annonser eller reklam som har visats för dig. Sådana uppgifter kan användas för att personifiera innehåll och funktioner i våra tjänster i syfte att göra ditt besök anpassat och meningsfullt för dig. Här kan du läsa mer om hur vi använder lokal lagring av data och cookies.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra användare av Bytbil används för att tillhandahålla och förbättra Bytbils tjänster. Här beskrivs för vilka ändamål Bytbil behandlar personuppgifter.

Söka efter annonser och spara bevakningar

Bytbil ger dig tillgång till en marknadsplats där du bland annat kan söka efter fordon, registrera bevakningar och kontakta annonsörer. För att kunna leverera dessa tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar till exempel uppgifter om vilka sökningar du har gjort och vilka bevakningar du har lagt upp för att kunna ge dig information om nya relevanta annonser. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Göra Bytbil bättre och se till att saker fungerar

Bytbil registrerar och analyserar hur du och andra använder våra tjänster. Det sker för att vi ska förstå hur vi ska jobba för att göra Bytbil så bra som möjligt, och vilka funktioner våra användare uppskattar. Vi försöker också förbättra din upplevelse, så att du exempelvis inte behöver slå in din sökning varje gång, eller genom att komplettera din påbörjade sökning med hela sökord. Dessa aktiviteter är viktiga för Bytbils fortsatta utveckling och produktförbättring för att anpassa vår tjänst efter hur du och andra användare vill att Bytbil ska fungera. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Ge dig nyheter och tips på Bytbil

Vi skickar ut nyhetsbrev till dig per mejl om du har anmält dig till det. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Du kan alltid tacka nej till att få dessa mejl antingen via länk i utskicken eller genom att kontakta vår kundservice.

Visa reklam och hålla koll på hur reklam visas för dig

När Bytbil och Schibsted levererar reklam använder vi olika identifierare såsom cookies. Det sker för att kunna visa reklam och följa upp resultatet av reklamen (se hur många som klickar på dessa annonser). Vi strävar efter att leverera reklam av hög kvalitet, bland annat genom att begränsa antalet annonser i storformat och begränsa hur många gånger du får se samma budskap. Genom att använda olika mätningar blir det lättare för oss att veta när reklam ska visas för dig på våra webbplatser eller appar. På det viset kan vi också se om annonsen syns på din skärm och försäkra oss om att du inte behöver se för mycket reklam. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Schibsted är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att reklam visas på Bytbil. Läs mer om hur Schibsted och Bytbil behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Anpassa vilken reklam som visas för dig

När Schibsted bestämmer vilken reklam som ska visas för dig kan det ske efter var du befinner dig och vad vi tror att du är intresserad av. Denna anpassning sker i syfte att minska andelen irrelevant reklam som visas för dig. Anpassningen kan ske baserat på var du befinner dig, din ålder eller kön, vilka kategorier av artiklar eller annonser som du har varit inne på eller läst eller vilket troliga intresse Schibsted bedömer att du har. För att få fram ditt troliga intresse behandlar Schibsted uppgifter om hur du har använt webbplatser eller appar där Schibsted ansvarar för reklamen. Till exempel kan Schibsted bedöma att du har en viss ålder och/eller kön baserat på vilka kategorier av annonser på Bytbil du har visat intresse för eller vilka artiklar du har läst på Aftonbladet.

Schibsted är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Här kan du läsa mer om hur Schibsted behandlar uppgifter för detta ändamål och här kan du även ändra hur dina uppgifter behandlas.

Hantera förfrågningar och kundservice

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, särskilt för att hantera ärenden i kundservice. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. För mer information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter och få information om hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Läs mer om dina rättigheter här.

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. Läs mer om vilka vi kan lämna ut uppgifter till här.

För att ta del av mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi dig att läsa vår personuppgiftspolicy, läs mer här.